sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline

0938 994 966 - 0902 420 266

Túi khí cách nhiệt

Túi  khí cách nhiệt P1
Túi khí cách nhiệt P1
Túi  khí cách nhiệt P2
Túi khí cách nhiệt P2
Túi  khí cách nhiệt A1
Túi khí cách nhiệt A1
Túi  khí cách nhiệt A2
Túi khí cách nhiệt A2

Nhà máy: Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An