sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline

0938 994 966 - 0902 420 266

Mút PE OPP cách nhiệt

MÚT PE-OPP 2mm x 1.01m x 150m
MÚT PE-OPP 2mm x 1.01m x 150m
MÚT PE-OPP 8mm x 1,01m x 50m
MÚT PE-OPP 8mm x 1,01m x 50m
MÚT PE-OPP 10mm x 1,01m x 50m
MÚT PE-OPP 10mm x 1,01m x 50m
MÚT PE-OPP 15mm x 1.01m x 50
MÚT PE-OPP 15mm x 1.01m x 50
MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m
MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m
MÚT PE-OPP 20mm x 1,01m x 50m
MÚT PE-OPP 20mm x 1,01m x 50m

Nhà máy: Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An