sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline

0938 994 966 - 0902 420 266

Chia sẻ lên:
Màng Pe Foam 5mm x 1.05 x 100m

Màng Pe Foam 5mm x 1.05 x 100m

Mô tả chi tiết

  

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng Pe Foam 4mm x 1.2 x 50m
Màng Pe Foam 4mm x 1.2 x 50m
Màng PE Foam
Màng PE Foam
Màng PE Foam 1mm x 105cm x 300m
Màng PE Foam 1mm x 105cm x 300m
Màng PE Foam 2mm x 105cm x 150m,
Màng PE Foam 2mm x 105cm x 150m,
Màng PE foam 3mm x 105cm x 100m
Màng PE foam 3mm x 105cm x 100m
Màng PE Foam 4mm x 105 x 50m
Màng PE Foam 4mm x 105 x 50m
Màng PE Foam 4mm x 105cm x 100m đen
Màng PE Foam 4mm x 105cm x 100m đen
Màng PE Foam 5mm x 105cm x 50m
Màng PE Foam 5mm x 105cm x 50m
Màng PE Foam 7mm x 105cm x 50m đen
Màng PE Foam 7mm x 105cm x 50m đen
Màng Pe Foam 1mm x 1,05m x 300m
Màng Pe Foam 1mm x 1,05m x 300m
Màng Pe Foam 2mm x 1.05m x 150m
Màng Pe Foam 2mm x 1.05m x 150m
Màng Pe Foam 3mm x 1.05m x 100m
Màng Pe Foam 3mm x 1.05m x 100m
Màng Pe Foam 4mm x 1.05m x 100m
Màng Pe Foam 4mm x 1.05m x 100m
Màng Pe Foam 5mm x 1.05 x 100m
Màng Pe Foam 5mm x 1.05 x 100m
Màng Pe Foam 10mm x 1.05m x 50m
Màng Pe Foam 10mm x 1.05m x 50m

Nhà máy: Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An